Članstvo

Članstvo u Udruzi namijenjeno je svim fizičkim i pravnim osobama koji prihvaćaju pravila i vrijednosti Udruge, koji su spremni promicati temeljne vrijednosti Udruge te su zainteresirani koristiti mogućnosti koje im članstvo u Udruzi omogućava u njihovom razvoju i punom osobnom i poslovnom ostvarenju.
Članice Udruge mogu biti iz zemljopisnog područja koje pokriva Udruga, ali i iz drugih regija ako posjeduju interes djelovanja na ciljanom području Udruge. 


Članstvo u Udruzi može biti: 

1. Temeljno članstvo

2. Redovno članstvo

3. Počasno članstvo

 

Bez obzira na vrstu članstva, članovi uživaju sljedeće pogodnosti:

  • jednostavniji, brži i izravniji pristup informacijama, znanjima, resursima, potrebnim uslugama i proizvodima, te posebice izvorima bespovratnog, kreditnog i investicijskog financiranja,
  • zagovaranje i zaštita članova s mogućnošću većeg zajedničkog utjecaja na politike, zakone i druge ključne elemente koji djeluju na rast i razvoj članova,
  • prioritet pri selekciji za sudjelovanje na radionicama/treninzima/prezentacijama te drugim edukativno-informativnim događajima s ograničenim brojem polaznika,
  • mogućnost korištenja prostora Udruge po posebnim uvjetima,
  • mogućnost sudjelovanja na događajima namijenjenim isključivo članovima.

 

Od plaćanja članarine u tekućoj godini oslobođeni su:

Fizičke osobe koje u predmetnoj godini volontiraju u Udruzi i imaju važeći volonterski ugovor

Članovi Upravnog odbora koji funkciju obavljaju bez naknade i tekuću godinu su započeli u mandatu

 

Način plaćanja članarine: 

Plaćanje se vrši na žiro račun Udruge na sljedeći način:

  • IBAN: HR3923600001102324255
  • U korist: Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split
  • Model: HR00
  • Poziv na broj odobrenja: upisati godinu za koju se vrši plaćanje
  • Opis plaćanja:  Članarina - Naziv/Ime i Prezime člana