Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.01.0013

Nositelj projekta: Nacionalni park Paklenica

Vrijednost projekta: 33.918.221,30 kn

Izvor (su)financiranja: Europski fond za regionalni razvoj 

Iznos (su)financiranja: 19.469.497,06 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2014. - 31. ožujka 2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Natalija Andačić, prezentacija@paklenica.hr

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren unapređenju zaštite i valorizacije prirodne baštine kroz razvoj oblika turizma posebnih interesa prikladnih za ovo područje. Ovim projektom izgradit će se atraktivna posjetiteljska i sigurnosna infrastruktura, potrebni ljudski i institucionalni kapaciteti JU NP Paklenica, njihovog osoblja, turističkog, civilnog, javnog i poljoprivrednog sektora, te osmisliti i promovirati postojeći i novi turistički proizvodi temeljeni na prirodnoj baštini.


Ciljevi:

  • Doprinijeti održivom razvoju i promociji NP Paklenica i šireg velebitskog područja razvojem atraktivne posjetiteljske prezentacijsko-edukacijske infrastrukture te izgradnjom ukupnih kapaciteta dionika za kvalitetnije upravljanje, zaštitu i gospodarsku valorizaciju prirodne baštine u nadležnosti JU NP Paklenica i JU PP Velebit.
  • Razvoj kvalitetne ponude proizvoda i usluga održivog i sigurnog cjelogodišnjeg turizma posebnih interesa.


Rezultati projekta:

  • Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom: 10
  • Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode: 45%
  • Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine: 140000
  • Broj novih radnih mjesta u ulaganjima podržanim projektom: 15
  • Broj sudionika programa izgradnje kapaciteta: 80
  • Broj planskih dokumenata izrađenih na integrirani način uz sudjelovanje ključnih dionika: 3

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split