ESF

Promocija eko-društveno poduzetništva mladima Splitsko-dalmatinske županije

Leave review
Projektom se nastoji izgraditi kapacitet obrazovnih škola za trajan nastava...
Read More

Društveno-poduzetnički mozaik splitsko-dalmatinskog područja

Leave review
Unaprijediti poslovna i informatička znanja i vještine društvenih poduzetni...
Read More

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Leave review
Doprinijeti povećanju zapošljivosti i (samo)zapošljavanju najranjivijih sku...
Read More

Uključi se! Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

Leave review
Poboljšati stručno znanje, kao i andragoške i pedagoške vještine i znanja p...
Read More

FINAME PRO - Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva

Leave review
Povećanje kompetencija nastavnika dviju srednjih škola (Ekonomsko-birotehni...
Read More

SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

Leave review
Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administra...
Read More

Gradimo dom zajedno

Leave review
Osnažiti administrativne i stručne kapacitete te umreženost javnog i civiln...
Read More

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje

Leave review
Razviti standard zanimanja uz pripadajuće analitičke podloge te standard kv...
Read More