Društveno-poduzetnički mozaik splitsko-dalmatinskog područja

Referentni broj projekta: UP.02.3.1.01.0170

Nositelj projekta: CEDRA Split

Vrijednost projekta: 517.920,99 kn

Izvor (su)financiranja: Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 517.920,99 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2017. – 31. 5.2018.

Kontakt osoba za dodatne informacije:  Marin Urlić, marin.urlic@cedra.hr

Kratki opis projekta:

Društveni se poduzetnici u ciljanom području bore s predrasudama, a nedostaju im kapaciteti za iskorak i značajniji društveni utjecaj. Cilj projekta je pomoći im u unapređenju kapaciteta za održivo poslovanje, razvoj i promociju proizvoda i usluga te informirati javnost o dobrobitima DP-a za društvo i okoliš. Aktivnosti uključuju edukativne aktivnosti za zaposlenike društvenih poduzeća i nezaposlene te promotivnu kampanju za ciljane skupine i širu javnost. Ciljne skupine su: društveni poduzetnici i zaposlenici društvenih poduzeća, mladi nezaposleni, nezaposleni općenito i opća populacija.

 

Ciljevi:

  • Unaprijediti poslovna i informatička znanja i vještine društvenih poduzetnika u svrhu unaprjeđenja konkurentnosti poslovanja
  • Povećati razinu vidljivosti lokalnih društvenih poduzetnika te njihovih proizvoda i usluga na području pet jadranskih i Karlovačke županije
  • Promovirati društveno poduzetništvo kao model održivog i uključivog društveno-gospodarskog razvoja

 

Rezultati:

  • 4 mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća dobilo EU potporu
  • 27 društvenih poduzetnika i zaposlenika društvenih poduzeća s unaprijeđenim vještinama u području obavljanja poslovne djelatnosti
  • Društveno poduzetništvo promovirano među 126 nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split