Gradimo dom zajedno

Referentni broj projekta: UP.04.2.1.04.0207

Nositelj projekta: Platforma Doma mladih

Vrijednost projekta: 2.498.102,41 kn

Izvor (su)financiranja: Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 2.498.102,41 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2018. – 1. prosinca 2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije: 

Ciljevi:

  • Osnažiti administrativne i stručne kapacitete te umreženost javnog i civilnog sektora grada Splita u području sudioničkog upravljanja u kulturi i promovirati javnu svijest o kulturi dijaloga u donošenju politika u kulturi. 
  • Unaprijediti postojeći model suradnje i upravljanja Domom mladih kroz osmišljavanje participativnog i transparentnog modela suupravljanja prostorom radi poboljšanja uvjeta za djelovanje aktera u području kulture i mladih, kao i kroz izradu Plana održivog upravljanja Domom mladih Split. 
  • Promovirati Split i Dom mladih kao žarište kulturne i umjetničke emancipacije kroz veću uključenost lokalne zajednice u procese donošenja kulturnih programa kako bi kultura postajala integralni dio života svakog čovjeka što doprinosi razvoju zdravoga civilnog i civiliziranog društva i života grada Splita.