Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Referentni broj projekta: UP.01.3.1.01.0090

Nositelj projekta: CEDRA Split

Vrijednost projekta: 1.988.077,50 kn

Izvor (su)financiranja:  Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 1.988.077,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: ​14. svibnja 2018. - 14. svibnja 2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije: 

Ciljevi:

  • Doprinijeti povećanju zapošljivosti i (samo)zapošljavanju najranjivijih skupina na tržištu rada na području Splitsko-dalmatinske županije kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.
  • Unaprijediti relevantnost i aktualnost, te omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ-a.
  • Unaprijediti vidljivost, utjecaj, kapacitete, učinkovitost i održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje SDŽ-a.