Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje

Referentni broj projekta: HR.3.1.15-0034

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Vrijednost projekta: 2.997.141,40 kn

Izvor (su)financiranja: Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 2.747.952,33 kn

Razdoblje provedbe projekta: 19. lipnja 2015. – 18. rujna 2016.

Kontakt osoba za dodatne informacije: 

Ciljevi:

  • Razviti standard zanimanja uz pripadajuće analitičke podloge te standard kvalifikacije iz sedme razine prema EQF iz područja održive i zelene gradnje te razvoja pametnih i održivih građevinskih infrastrukturnih sustava i urbanih sredina s naglaskom na održivu, inteligentnu i zelenu mediteransku gradnju. 
  • Razviti novi sveučilišni diplomski studijski program prema prethodno razvijenim standardima zanimanja te standardu kvalifikacije, sukladno HKO, iz područja održive i zelene gradnje te razvoja pametnih i održivih građevinskih infrastrukturnih sustava i urbanih sredina s naglaskom na održivu, inteligentnu i zelenu mediteransku gradnju. 
  • Unaprijediti kompetencije nastavničkog kadra te projektnih partnera i dionika u području primjeni koncepta ishoda učenja i HKO, uvođenja inovativnih metoda poučavanja koje stavljaju studente u centar procesa učenja, poduzetničkih i klasterskih mreža te tehnologija zelene i održive gradnje te razviti model kontinuiranog usavršavanja i evaluacije znanja nastavnika u području dosljedne primjene HKO. 
  • Uspostaviti suvremenu obrazovnu infrastrukturu za projektno i poduzetničko obrazovanje, te mogućnosti videolink gostovanja vanjskih suradnika u nastavi, te razviti model tzv. "triple-helix" suradničke mreže obrazovanja, poduzetništva i javnog sektora za kontinuiranu suradnju te nadzor obrazovnih programa u području zelene i održive gradnje