SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

Referentni broj projekta: UP.04.2.1.03.0028

Nositelj projekta: Javna ustanova RERA S.D.

Vrijednost projekta: 1.496.021,00 kn

Izvor (su)financiranja: Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 1.496.021,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29. ožujka 2018. – 29. lipnja 2019.

Kontakt osoba za dodatne informacije: 

Ciljevi:

  • Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini. 
  • Doprinijeti pokretanju, kvaliteti, učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga unapređenjem kvalitete sadržaja i povećanjem zastupljenosti bipartitnog dijaloga usmjeravanjem socijalnog dijaloga na ključna razvojna pitanja od zajedničkog interesa za održivost, konkurentnost i razvoj gospodarstva i radnih mjesta, odnosno lokalnih i regionalnih zajednica u kojima djeluju socijalni partneri.