Uključi se! Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

Referentni broj projekta: UP.02.2.2.03.0023

Nositelj projekta: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

Vrijednost projekta: 1.295.957,28 kn

Izvor (su)financiranja: Europski socijalni fond

Iznos (su)financiranja: 1.295.957,28 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10. travnja 2018. - 10. kolovoza 2019.

Kontakt osoba za dodatne informacije: 

Ciljevi:

  • Poboljšati stručno znanje, kao i andragoške i pedagoške vještine i znanja predavača i mentora na području rada s ranjivim skupinama u Splitsko dalmatinskoj županiji. 
  • Unaprijediti znanje i vještine nezaposlenih osoba starijih od 54. godina i osoba s invaliditetom u turističkim i ugostiteljskim djelatnostima u Splitsko dalmatinskoj županiji. 
  • Razviti dugoročne programe usavršavanja i osposobljavanja za ranjive skupine u turizmu i ugostiteljstvu i stvoriti mrežu dionika za ostvarenje ovih ciljeva.