Projekti

Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru

Leave review
Projekt "Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture PI BnM" bavi se problem...
Read More

Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd

Leave review
Doprinijeti održivom korištenju odredišta prirodne baštine nacionalnih park...
Read More

AYMO Active Youth – Minds and Motion

Leave review
Dijeljenje interesa, promišljanja problema i njihovih rješenja među mladima...
Read More

Learning to develop skills in stonecutting - "EARN"

Leave review
Razmjena znanja i najboljih praksi među partnerima. Uspostava novih strateš...
Read More

Youth Power

Leave review
Promicanje sudjelovanja mladih u razvoju lokalnih politika te u organizacij...
Read More

Connecting people through history

Leave review
Učiti o tuđoj povijesti i kulturi te upoznavati mlade ljude iz različitih z...
Read More

Active Youth Entrepreneurship Network

Leave review
Stvoriti transnacionalnu poduzetničku mrežu koja omogućava mladima iz NEET ...
Read More